Обухват дивиденди

Видети. Дивиденда покривања

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.