Дивиденд Цонтрибутор

показатељ пропорционалне расподеле учешћа општег просјека између терета, брода и терета као процента њихове вриједности.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.