Попис дивиденди

Видети. Попис дивиденде

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.