Капитализирана дивиденда

И. Дивиденда намијењена повећању фиксног капитала.
Б. Цена акције која одговара износу новчаног капитала који, када је позајмљен, даје приход једнак дивиденди примљеним на акције.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.