Дивиденд Бонус

додатна дивиденда која се исплаћује редовно.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.