Предвиђање дивиденде

Видети. Дивиденда је привремена

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.