Допуна дивиденде

дивиденда која се плаћа АО у виду акција или новца поред годишње дивиденде.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.