Диверзификација ризика

А. Предузетничка активност подложна је различитим врстама ризика.
Б. Занимање по ризицима осигурања.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.