Диверзификација инвестиција у хартије од вриједности

Енг. диверзификација депозита
процес ефикасног управљања портфолијом хартија од вриједности када се инвестира у различите вриједносне папире. Сматра се да инвестиција у сваку врсту хартија од вриједности не би требала бити већа од 10% од укупне вриједности портфеља. Д. ц. подијељен је по врстама хартија од вриједности, подручјима дјеловања АО, регионима и земљама, доспијећу (за обвезнице).

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.