Диверзификација девизних резерви

расподела састава девизних резерви тако да је укључивала конвертибилне валуте различитих држава, које су тренутно најстабилније. Д. ц. стр. неопходна је за заштиту од ризика амортизације валуте.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.