Диверзификација извоза

. диверсификација извоза
Ширење опсега извозних производа и услуга за повећање извозних перформанси. Најбољи резултати се постижу повећањем учешћа машина, опреме, готових производа или полупроизвода у извозу уз истовремено смањење учешћа сировина.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.