Диверсификација Бочни

увођење компаније у ново поље активности, које није повезано са постојећом производњом, технологијама, продајним каналима.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.