Диверзификација Концентрична

проширење асортимана пуштањем нових производа и допуњавањем постојећег асортимана новим производима.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.