Диверзификација Банкарство

стављају средства банке у што већи број дужника, како би се смањио кредитни ризик.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.