Делибератион

способност грађанина да сноси грађанску одговорност за штету проузроковану његовим незаконитим радњама. У многим земљама АД се сматра дијелом концепта правног капацитета.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.