"Растурање" КАПИТАЛ

пораст броја обичних акција без повећања трошкова имовине друштва.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.