Депозитар инвестиционог фонда

банка која није везана конститутивним или акционарским односом са инвестиционим фондом, али који врши трансакције са фондовима и хартијама од вредности, у складу са споразумом о депозитару.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.