Денариус, Денариус

Римски сребрени новчић, потом проширен изван римског царства. Од денариуса, име је динар.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.