Демириџ-лист

енглески. лист оштећења
чин оштећења брода са детаљном листом штете проузроковане кривицом закупца, пошиљаоца или примаоца током операција утовар и истовар.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.