Величина потражње

Енг. количина захтева
количину одређеног производа или услуге коју купац може купити по предложеној цијени у одређеном временском периоду. Б. са. зависи од прихода купаца, цена роба и услуга, очекивања купаца, њихови укуси и жеље. Б. са. , као и величина снабдевања, су главни фактори у формирању тржишних цена.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.