Минимизира штету

(ублажавање штете) Смањење губитака од стране лица, жртве и који захтева одштету (штете). Оштећени мора предузети све разумне кораке да смање губитке, а самим тим и суд одлучује о накнади за губитке који су се могли избећи, као резултат интелигентног деловања.

Бизнис. Објашњење речника. - М .: "ИНФРА-М", Издавачка кућа "Вес Мир". Грахам Беттс, Барри Бриндли, С. Виллиамс и др. Опште ријечи: ДЕ. н. Осадцхаиа ИМ. 1998.