Дуг

(дуг) Количина новца коју једна особа дугује другој. У комерцијалној пракси нормално је да отплати дуг у року од једног месеца од датума пријема фактуре; на крају овог периода камате се могу наплаћивати на износ дуга. Дугорочни дуг се може извршити путем менице, што је преносни инструмент. Види такође: обавеза дуга; обвезница (задужење).

Бизнис. Објашњење речника. - М .: "ИНФРА-М", Издавачка кућа "Вес Мир". Грахам Беттс, Барри Бриндли, С. Виллиамс и др. Опште ријечи: ДЕ. н. Осадцхаиа ИМ. 1998.