Биљешке

Видети. Датум-меница

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.