Царински брокер

Енг. царински брокер
брокер, правно лице које је овлашћено да врши царинску контролу и царињење при премештању робе преко царинске границе. Приликом царинске контроле и регистрације, Б. Т. обавља све дужности и носи одговорност.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.