КУЛТУРА

Сет материјалних и духовних вредности, погледа живота, обрасци понашања, норми, метода и метода људске активности: одражавајући одређени ниво историјског развоја друштва и човека; оличени у објективним, материјалним носачима; и преносе на следеће генерације

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.