Адвоцате

лат. адвокатус
А. Адвокат, специјалиста који пружа стручну правну помоћ физичким и правним лицима која штите окривљеног на суду.
Б. Бранилац делује у одбрани некога, било шта.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.