Конверзација

Енг. конверзија
А. Промена услова издатог кредита за продужење рока кредита и промена каматне стопе.
Б. Пренос војних предузећа у производњу мирних производа.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.