Теорија о потрошњи

(теорија потрошача) Теорија која објашњава предност појединаца и домаћинстава у смислу теорије корисности (утилити). претпоставља се да су потрошачи у стању да рангирају своје преференце ( СМ :. преференција потрошача (Цонсумер предност), тако да они могу одабрати корпу робе која максимизира корисност датог Анекса ограничен прихода у теорији питање цена (теорија цена). и захтева теорију облика ирует основа за микроекономске теорије (микроекономија) (заједно са теоријом фирме) и макроекономија (макроекономије)

Пословни Дицтионари - М: ... "Инфра-М", издаваштво "цео свет" Грејем Бетс Бери Браиндли. . С. Вилијамс, итд Генерално издање: Д е н а Осадцхаиа СР 1998.

-