КОНДЕМНАЦИЈА

КОНДЕНЗАЦИЈА
КОНДЕНЗАЦИЈА, -и, цф. Проблем, болест. Разлог зашто. у канцеларију с.о.

Објашњење речника Озхегова. СИ Озхегов, Н. У. Шведова. 1949-1992.

.