Комплементарна роба

Видети. Роба комплементарна

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.