Конкуренција Страни

конкуренција између домаћих произвођача роба и услуга и увозних добара и услуга из других држава.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.