Предузимање обавеза

хартије од вредности које издаје превозна компанија. Отплата основних средстава врши се пружањем услуга транспорта власнику хартије од вредности.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.