Коефицијент претплате

број акција издаваоца који морате имати како бисте стекли право на један део новог издања.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.