ЗАТВОР

ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ, погледајмо се.

Објашњење речника Озхегова. СИ Озхегов, Н. У. Шведова. 1949-1992.

.