Класификација робе широке потрошње

дистрибуција робе у групе потрошачких навика потрошача: дневна тражња, прелиминарни избор, посебна тражња, пасивна тражња.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.