Околности Ризици

околности које утичу на степен ризика за ову врсту осигурања. Све познате осигуранику О. р. мора се пријавити осигуравачу за регистрацију и процену ризика.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.