Пословни

А. Сфера активности, област знања, професија.
Б. Фирма, фирма, предузеће.
Ин. Суђење.
г. Сет, избор докумената.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.