Немар

злочин починио из нехата, подразумева предвиђање штетне последице, занемарујући потребну марљивост.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.