Калкулација трошкова ограничења

прорачун минималне цене производње, по којој производња остаје профитабилна.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.