Успут

Успут
ИЗМЕЂУ, изговор са тв. итд. (са родним местом Цх.).

Објашњење речника Озхегова. СИ Озхегов, Н. У. Шведова. 1949-1992.

.