Билтен

А. Прикупљање званичних аката, налога, налога и сл.
Б. Службена информативна порука.
Ин. Периодично специјализовано издање.
г. Списак неспособности за регистрацију болести радника или запосленог.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.