Бондхолдер

власник акција или других хартија од вредности.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.