Болтанка

А. Серија истих типова операција куповине и продаје, коју спекулирају, а која, међутим, не утичу на ниво цена.
Б. Брокерско пословање за прикупљање додатних провизија за себе због убрзане куповине и продаје хартија од вредности.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.