Рачуни примљени

дугови према купцима, обезбеђени задужбинама. Фиксна је у рачуноводственом извештају у одељку "" Примљене промене "". Рачуноводство се одржава за сваки рачун.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.