Промиссори Граце

одложено плаћање рачуна након истека рока плаћања.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.