Мере

прикривени рачуни који служе као средство плаћања комерцијалним банкама.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.