Бил Схорт

рачун плаћен у периоду који није дужи од 10 дана.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.