Гаранције рачуна

рачун који је издат за сигурност трансакције без пријема од стране предајника износа рачуна наведеног у рачуну.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.