Тертиарни записи

трећа копија рачуна.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.