Билл Предсједник

закон који није протестиран у временском периоду утврђеном законом, тако да његов власник изгуби нека права додијељена у случају протестног приговора.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.